DFSReader til QGIS

Med denne plugin er det muligt at indlæse .dfs2- og .dfs3-filer direkte i QGIS.

Det kræves, at der er installeret MikeZero og python modulet “hydroinform” i det python-miljø QGIS benytter. Det sidste gøres ved at åbne en OSGeo4W shell som administrator. Herefter skrives kommandoen:

py3_env

Efterfulgt af kommandoen:

python -m pip install hydroinform

Plugin’et downloades som zip-fil herfra: http://hydroinform.dk/wp-content/uploads/2020/03/dfsreader.zip

Herefter kan man i QGIS under “Plugins” vælge “Manage and Install Plugins”, hvorfra man vælger “Install from zip” og peger på den downloadede zip-fil.

Der skulle nu være et nyt menupunkt under Plugins med navnet “DFSReader”. Herfra kan der peges på en .dfs-fil hvorfra man vælger Item og Time step via listerne. For en .dfs3 skal der også vælges lag.