Om HydroInform

HydroInform er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed med aktiviteter inden for vandløb og grundvand.

Vores kernekompetencer er modellering og web-løsninger. Vi spænder fra enkle løsninger på specifikke problemstillinger til avancerede integrerede løsninger og systemer.

HydroInform blev grundlagt i 2006, og har siden udført rådgivningsprojekter for private og offentlige virksomheder både i ind- og udland.

Om Jan Gregersen
Civilingeniør, Ph.D.

Jan Gregersen har 25 år erfaring indenfor hydrologisk modellering, udvikling af numeriske modeller, og projektledelse.

Han har udført et stort antal projekter inden for vandløbs analyse og modellering, oversvømmelsesproblematikker, grundvand, og vandressourceplanlægning.

Gregersen CV (PDF)
Gregersen projektreferencer (PDF)
Gregersen publikationer (PDF)


Om Jacob Gudbjerg
Civilingeniør, Ph.D.

20160121_142134Jacob Gudbjerg har over 15 års erfaring som softwareudvikler og softwarearkitekt for projekter relateret til udvikling af hydrauliske og hydrologiske numeriske modeller, hydrologiske tidsserier, og vandinformationssystemer. I løbet af de seneste år har han udviklet flere kort-baserede web-systemer, der viser og håndterer hydrologiske data.

Yderligere har Jacob Gudbjerg stor erfaring inden for avanceret modellering af grundvand/overfladevand og forureningstransport.

Jacob Gudbjerg CV (PDF)