Mike 11 model for Søborg kanal systemet

 

I forbindelse med udbygning af boligområderne Kringelholm og Stæremosen ved Gilleleje, blev det med vandløbsmodellen Mike 11 beregnet hvilke konsekvenser tilledning af uforsinket regnvand fra disse områder ville have på de maksimale vandstande i Søborg kanal og de tilløbende vandløb.

HydroInform assisterede NIRAS med hydrauliske analyser forbindelse med rådgivning af GribVand.

Søborg kanal har meget svag hældning og er direkte påvirket at vandstanden ved udløbet I Gilleleje havn. Yderligere påvirkes Søborg kanal af udpumpningen fra den drænede Søborg Sø.