Oversvømmelse ved Flakvad Rende

Flakvad Rende

Flakvad Rende, som har sit udløb til Øresund lidt syd for Rungsted havn, virker umiddelbart som en harmløs å.  Under normale forhold er vanddybderne ikke større end at man kan stå i vandløbet uden af få vand i gummistøvlerne. Men den kraftige og langvarige nedbør som faldt i august 2010, gav anledning til, at vandløbet gik over side bredder og oversvømmede området mod nord for med store skader på områdets ejendomme til følge.

HydroInform assisterede NIRAS med hydrauliske analyser forbindelse med rådgivning af Hørsholm kommune.

 

Første trin var at forstå hvad det skete under oversvømmelsen. Vi besigtigede vandløbet, og områderne omkring vandløbet og snakkede med beboerne, som havde været ramt af oversvømmelsen. Vha. GIS og digitale højdemodeller, samt beboernes beskrivelse af det tidslige og stedslige forløb af oversvømmelsen, kunne vi skabe en konceptuel model for oversvømmelsen. Det oversvømmede område ligger topografisk i en lavning i forhold til vandløbet og ved ekstreme vandføringer vil vandets naturlige vej være gennem bebyggelsen.

Under anvendelse af den hydrodynamiske vandløbsmodel Mike 11 blev Flakvad Rendes hydrauliske kapacitet beregnet, herunder kapaciteten af rørunderføringen under Strandvejen.

Det blev anbefalet at etablere en jordvold (dæmning) vest for det oversvømmede område, som kan lede vandet til Flakvad Rende, samt at gøre vandløbet bredere (etablering af dobbeltprofil) på en kortere strækning. På den måde kan området sikres mod oversvømmelse uden at lave store ændringer ved området og det smukke vandløb.