Rødby Fjord modellen

HydroInform og LNH-water opstiller en integreret hydrologisk og hydraulisk model for Rødby Fjord oplandet.

Rødby Fjord modellen skal sikre en fælles forståelse og viden om, hvordan vandstand, afstrømning, nedbør og oversvømmelser hænger sammen i området, og udgøre et beslutningsstøtteværktøj til undersøgelse af mulighederne for indsats mod fremtidige oversvømmelser.

Vandstandsloggerne kan følges her: http://hydroinform.dk/Lolland.html

Projektdata kan se her: http://hydroinform.dk/WebApps.html#/RodbyFjord

Læs mere…

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

HydroPad

Nogle gange har man kun behov for et hurtigt overslag over hvordan vanddybden i et vandløb afhænger af bundhældningen, vandføringen og vandløbets hydrauliske modstand (f.eks. meget grøde der er i vandløbet) samt hvordan stuvningsforholdene er.  HydroInform har udviklet et gratis software værktøj (HydroPad), som kan hjælpe med det. HydroPad forudsætter stationære og uniforme forhold, samt at vandløbets tværsnit kan tilnærmes en trapez form. HydroPad kan anvendes til overslagsberegninger. HydroPad opdaterer alle beregnede hydrauliske nøgleværdier (f.eks. normaldybden) øjeblikkeligt når man ændrer en parameter (f.eks. bundhældningen), hvilket gør, at man får en god fornemmelse for betydningen af forskellige forhold.

Læs mere og download her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ny visning af vandstandsdata

Vi har lavet en ny side til visning af data fra de to loggere ved Bregentved. Se den live her. Når man ser de to loggere i samme tidsskala, er det nemt at se, hvor forskelligt de reagerer. Den opstrøms station modtager afstrømning fra motorvejen, og den reagerer med det samme efter en nedbørshændelse. Den nedstrøms station reagerer senere, og toppene er generelt bredere.

Udgivet i Projekter | Skriv en kommentar

Tokkerupgaard har fået en side til deres loggere

Tokkerupgaard har data fra deres vandstandsloggere i HydroInforms system. Se her.

De har også vandstandslogger i marken. Bemærk hvor tæt vandstanden i marken egentlig følger vandstanden i åen. Man kan ikke umiddelbart sige, om vandstanden i åen styrer vandstanden i marken eller, om det er omvendt.

Udgivet i Projekter | Skriv en kommentar

Visning af drænledninger på nettet

Vi har lagt enkelte af Bregentved Gods’ dræn på kortet på logger-siden. De ligger også med Google Maps som baggrund her.

Det er en simpel løsning baseret på en MapServer, der udstiller en shape-fil via en wms-service. Det er en lidt for langsom måde at gøre det på, så inden så længe gør vi det på en anden måde.

Udgivet i Projekter | Skriv en kommentar

Vandstandslogger opsat

HydroInform har opsat to vandstandslogger i Stenkildebæk for Bregentved Gods. Loggerne er af typen OTT Ecolog 500. Data lagres i cloud-database og præsenteres her. Zoom i grafen med hjulet på musen og download data ved at højreklikke i graferne.

På siden sammenstilles nedbøren fra en nærliggende nedbørsmåler med vandstanden, hvilket umiddelbart giver en forståelse af områdets hydrologi.

Derudover viser vi vandstanden i et tværsnit. Det er sgu da meget smart.

Udgivet i Projekter | Skriv en kommentar

Visning af Jupiter-data på nettet.

For Helsingør kommune har vi lavet denne lille løsning, der viser deres indvindingsdata på nettet sammen med analyser af Chlorid, Flourid og Sulfat. Det skal de bruge til at holde øje med at der ikke trækkes saltvand ind. Og det forstår man godt, når man ser på kortet, hvor boringerne ligger.

Udgivet i Projekter | Kommentarer lukket til Visning af Jupiter-data på nettet.