HydroPad

HydroPad – et simpelt værktøj til beregning af vandstand og stuvning i vandløb og kanaler.

Som oftest kræver vandstandsberegning i vandløb en rigtig vandløbsmodel. Det er ofte noget besværlig og kræver et godt kendskab til hvordan man bruger modellen.

Men er det tale om en simpel kanal, som har samme bundhældning og samme tværsnitsgeometri på hele den strækning man ønsker at analysere, kan HydroPad være et let alternativ til de komplekse modeller. HydroPad forudsætter yderligere, at tværsnittene er trapezformede og at der er samme vandføring på hele strækningen.

HydroPad består kun af et enkelt skærmbillede, hvor du kan ændre på diverse parametre og umiddelbart se resultatet. Yderligere er det muligt at gemme stuvningskurven i tekstformat.

Vi udviklede HydroPad mest for sjov. Vi havde alligevel implementeret alle algoritmerne for stationær vandløbsberegning i forbindelse med udvikling af forgængeren til Hymod, som er den model vi oftest anvender til projekter, så det var ikke det store arbejde at lave en lille simpel brugerflade. Dokumentation for algoritmerne findes her.

HydroInform stiller HydroPad gratis til rådighed under freeware lisens som beskrevet her

Det lille videoklip nedenfor viser hvordan man ændrer enkelte parametre som fx Manningtal og umiddelbart kan se hvordan stuvningskurve, vandstande og andre afledte størrelser ændres.

Installationen sker ved at downloade en zip fil, som efterfølgende skal udpakkes. Klik på HydroPad.exe filen for at starte applikationen.

Download HydroPad